closesulgema Lugemiseks ja kirjutamiseks avatud faili programmi küljest vabastama. Tavaliselt küsib sulgemisprotseduur kasutajalt, kas enne sulgemist soovitakse faili tehtud muudatused salvestada

Vt. ka open