structured programmingstruktuurprogrammeerimine Programmi loogilist ülesehitust taotlev programmeerimine. Suured alamprogrammid jaotatakse väiksemateks moodulrutiinideks, GOTO lausete kasutamist ei soovitata.

Teatud programmielemendid (näit. silmused) kirjutatakse ülevaatlikkuse huvides taandatult. Programmitekstidesse tehakse struktureeritud läbikäigud, et teistel sama programmi kallal töötavatel programmeerijatel oleks lihtsam programmi jälgida ja selle kohta märkusi teha.

Struktuurkeeled (Pascal, Ada ja dBase) sunnivad programmeerijat kirjutama struktureeritud programmi, mitte-struktuurkeelte FORTRAN, COBOL ja BASIC) puhul peab programmeerija ise olema hoolas ja distsiplineeritud