malware (MALicious softWARE)pahavara Tarkvara, mis on loodud hävitamiseks, kiusamiseks ja muidu teiste inimeste elu rikkumiseks.

Vt. virus, worm, logic bomb, macro virus, spyware, Trojan horse