XML SchemaXML skeem on XML dokumendi sisu definitsioon. XML Schema kujutab endast standardse SGML skeemi DTD ülemhulka. W3C-le esitati mitmeid erinevaid standardiprojekte ja 2001.a. mais kiideti heaks standard, mis sisaldab võimalusi andmete defineerimiseks tüübi järgi (kuupäev, täisarv jne.)

Erinevalt DTD-st kasutatakse XML skeemide kirjutamisel XML süntaksit, mis on küll paljusõnalisem kui DTD, kuid võimaldab skeemide loomiseks kasutada suvalisi XML tööriistu