NMT (Nordic Mobile Telephone)Põhjamaades (ka Eestis) enne GSM süsteemi kasutusel olnud analoog-mobiiltelefonisüsteem, mis töötab kas 450 MHz või 900 MHz sagedusalas ja mida on hiljem hakatud nimetama 1. põlvkonna mobiilsidesüsteemiks. On ka praegu veel käigus, kuigi kasutajaid jääb järjest vähemaks.

Eesti Mobiiltelefon lõpetas NMT-teenuse pakkumise 2000.a. detsembris

Vt. ka NMT-450, NMT-900 ja NMT-F