cellular telephone, cellular phonekärgtelefon, mobiiltelefon Esimesena võeti kärgtelefon kasutusele USA-s ja algul oli tegemist analoog-raadiotelefonivõrguga, kus territoorium on jagatud kärjetaoliselt piirkondadeks ja igasse piirkonda oli paigutatud antenniga varustatud raadiosaatja-vastuvõtja, mida nimetatakse kohalikuks tugijaamaks. Tugijaamad on raadio teel omavahel ühendatud ühtsesse võrku ning võrgu põhijaam on omakorda ühenduses tavalise vaskjuhtmetega telefonivõrguga. Nimetus “mobiiltelefon” tuleb nähtavasti sellest, et esialgu paigutati taolised telefonid automobiilidele. Kui auto liigub mööda maanteed ühe tugijaama piirkonnast teise, siis võtab tema telefon ühendust uue tugijaamaga, seejärel järgmisega jne. Eestis oli esimene kärgtelefonivõrk NMT. Ka uuemad, digitaalsed mobiiltelefonivõrgud nagu GSM on samasuguse kärjetaolise struktuuriga