trailersaba Infoobjekti lõpetav talitlusosa, näit. edastataval sõnumil, programmisilmusel, tabelil, tekstileheküljel jne.

Vt. ka header