node (1)sõlm, võrguharude ühenduspunkt Võrkude topoloogias nimetatakse sõlmeks mistahes võrguharu lõpp-punkti või kahe või enama võrguharu ühenduspunkti. Sünonüümid: junction point, nodal point