node (2)sõlm Arvutivõrguga ühendatud adresseeritav seade.

Kommuteeritavates võrkudes nimetatakse sõlmedeks võrgu magistraali moodustavaid kommutaatoreid. Sõlm võib sisaldada ka veaparanduse (patching) ja andmevoogude suunamise (control) vahendeid