stringstring, sõne Arvutiterminoloogias tervikuna käsitletav elemendi- või märgijada. Erinevalt sõnast või arvust ei pruugi stringil olla mingit konkreetset tähendust – string võib näiteks olla ka suvaline sõnaosa.

Paljud otsingusüsteemid teostavad otsinguid stringide järgi. Stringi järgi otsing on kasutusel ka e-teatmikus.