bps (bits per second)bitti sekundis Andmeedastuskiiruse standardne mõõtühik andmesidevõrkudes