addressingadresseerimine Meetod, mida võrguprotokoll kasutab lähte- ja sihtsõlmede identifitseerimiseks andmete edastamisel võrgus