SRP (Spatial Reuse Protocol)ruumilise taaskasutuse protokoll Meediumist sõltumatu MAC-kihi protokoll, mis töötab kahe valguskaabliringiga, kus andmed liiguvad vastupidistes suundades. Kahe ringi kasutamine tagab andmete säilimise ka mõne sõlme riknemise või kaablisoone katkestuse korral, sest andmed suunatakse siis ümber teise ringi.

SRP tagab ribalaiuse efektiivsema kasutuse, sest paketid läbivad sihtsõlme jõudmiseks ainult ühe osa ringist