attackerründaja Isik, seade või arvutiprogramm, mis üritab kahjustada infosüsteemi näit. volitamatu pääsu või teenusetõkestuse kaudu

Vt. ka attack