backbonemagistraal Arvutivõrgu loogiline südamik. Tavaliselt mõistetakse magistraali all nii füüsilist vahendit (kaabel) kui võrguaadresside protokolli (näit. X.400)

1. Kohalikul tasemel nimetatakse magistraaliks liini, mis ühendab kohtvõrku laivõrguga või kohtvõrgusisest liini, mis ühendab näit. naaberhoonetes asuvaid kohtvõrgu osi

2. Internetis või muudes laivõrkudes nimetatakse magistraaliks kaugsideliine, mille külge on ühendatud kohalikud või piirkondlikud võrgud. Ühenduskohti nimetatakse võrgusõlmedeks või telekommunikatsiooni andmekeskjaamadeks (DSE)

Vt. ka bus