batch processingpakktöötlus Andmete, töödete, tehingute vms töötlemine rühmiti ilma inimese sekkumiseta. Termin on pärit ajast, mil kasutajad sisestasid programme ja andmeid arvutisse perfokaartide abil. Programmeerija andis arvutioperaatorile kätte paki perfokaarte (siit ka nimetus pakktöötlus)ja operaator sisestas need arvutisse. Tavaliselt koguti programmide pakk tööpäeva jooksul kokku ja neid täideti öösel, kui arvutiaeg on odavam ja välisseadmed (printerid jms.) pole koormatud. Kui pakktöötlus algab, siis kestab see ilma inimese sekkumiseta algusest lõpuni või kuni veateateni. Pakktöötluse vastandiks on interaktiivne töötlus ehk tehingutöötlus (transaction processing)