RIP (Remote Imaging Protocol)kaugpildindusprotokoll Vanem graafikavorming firmalt TeleGrafix Communications, mis oli mõeldud graafika ülekandeks üle aeglaste sideliinide. RIP’i toetava sideprogrammi kasutamine võimaldas teatetahvlisüsteemides üle modemi kasutada graafilisi kasutajaliideseid talutava jõudlusega