ROM (Read-Only Memory)püsimälu Mälukiip, kuhu salvestatud käsud ja andmed säilivad alaliselt. Need salvestatakse sinna kiibi valmistamisel ja neid ei saa muuta. Püsimälusid kasutatakse personaalarvutite juhtprogrammide (näit. BIOS), välisseadmete kontrollerite jms talletamiseks. Neid leidub ka printerites, videomängudes jt süsteemides.

Kui arvuteid kasutatakse mobiilseadmetes, majapidamismasinates, autodes vms seadmetes, salvestatakse nende programmid üldiselt püsimäludesse või muudesse säilivmäludesse nagu näit. PROM või EPROM