chatjutt, jutuajamine Inimestevaheline reaalajasuhtlus kohtvõrgus, Internetis või teatetahvlisüsteemis. "Jutu" all mõeldakse siin tegelikult kirjalike sõnumite vahetamist, mitte kõnelemist. Kui e-posti puhul kirjutatakse terve sõnum valmis ja saadetakse siis teise kasutaja postkasti, siis siin jõuab iga klahvivajutus otsekohe teise kasutaja arvutini. 1980-ndate "jututoad" olid 1990-ndate aastate "kiirsuhtluse" (instant messaging) eelkäijateks.

Vt. ka chat room, IRC ja voice chat