RARP (Reverse Address Resolution Protocol)RARP-protokoll Protokoll, mida kasutatakse arvutite jt. võrguseadmete MAC-aadresside teisendamiseks IP-aadressideks. Selle protokolli puuduseks on asjaolu, et iga MAC-aadressi on vaja keskserveris käsitsi konfigureerida ja kätte saab ainult IP-aadressi. Alamvõrgud, lüüsid jm. info tuleb konfigureerida käsitsi. Hiljem võeti RARP’i asemel kasutusele märksa täiuslikum protokoll BOOTP.

Vt. ka ARP