frame (4)



kaader Filmi- ja videotehnikas nimetatakse kaadriks üht pilti salvestatavate või mahamängitavate piltide jadas