versionversioon Infotehnoloogias tarkvaratoote või dokumendi üks järjestikustest variantidest, mille juures eelmise variandiga võrreldes midagi on muudetud, lisatud või kustutatud. Tarkvaratoodete uute versioonide väljatöötamise eesmärgiks on harilikult vigade kõrvaldamine, funktsionaalsuse parandamine, turvalisuse tõstmine jne. Versioone nummerdatakse kokkulepitud süsteemi järgi ja esimene avaldamiskõlblikuks tunnistatud versioon kannab harilikult numbrit 1.0. Alfa- ja beetaversioonid kannavad numbreid alla 1, nt. 0.3 või 0.9 vms.

Versioonide nummerdamiseks kasutatakse mitmeid erinevaid süsteeme. Levinuima süsteemi järgi kasutatakse kolme punktidega eraldatud numbrit, näit. 2.4.13. Esimene number tähendab 1. versiooniga võrreldes põhjalikumalt ümber töötatud versiooni 2, teine number näitab, et tegemist on versiooni 2 väiksemate muudatustega neljanda variandiga ja kolmas number tähistab versiooni 2.4 kolmeteistkümnendat parandust ehk järku.

Üldiselt kannavad järjestikused versioonid järjestikuseid numbreid, kuid vahel jäetakse mõni number vahele, kui uues versioonis on tehtud eelmisega võrreldes suuri muudatusi või kui juba enne avaldamist selgub, et vastvalminud versioon on ebaõnnestunud ja asutakse kohe järgmist versiooni välja töötama

Kuna Linux on avatud lähtekoodiga ja kõik versioonid avaldatakse, siis veel töös olevate, kuid juba kasutuskõlblike versioonide eristamiseks kasutatakse teise numbrina paarituid numbreid (näit. 2.5) ja stabiilsete versioonide teise numbrina paarisnumbreid (versioon 2.6 on versiooni 2.5 stabiilne variant).

Kasutajatel võimaldab versiooninumbrite jälgimine kindlaks teha, kas nende arvutis on antud tarkvaratoote uusim (ja loodetavasti parim) versioon.