proxy serverproksi, puhverserver Välisliiklust vahendav tulemüüri komponent. Kui kasutaja veebilehitseja pöördub tulemüüriga kaitstud veebiserveri poole, siis proksi asub veebilehitseja ja selle veebiserveri vahel. Ta püüab kinni veebiserverile saadetud päringud ja kontrollib, kas ta saab neile päringuile ise vastata. Kui mitte, siis edastab proksi päringu veebiserverile.

Prokside kasutamisel on 2 peamist eesmärki:

  • Proksid võimaldavad suurendada võrgu efektiivsust, näiteks siis, kui ühtesid ja samu veebilehti nõuab terve hulk kasutajaid. Proksi salvestab kõik teatud aja vältel saabunud päringud ja ka päris-serverist leitud vastused. Kui järjekordne külastaja soovib mõnda veebilehekülge, mida oli juba varem nõutud ja mis on seetõttu salvestatud proksisse, saadab viimane kohe ise vastuse, ilma et oleks vaja pöörduda päris-serveri poole (mis võiks olla üsna aeganõudev operatsioon). Proksiserverid paiknevad sageli samas võrgus, kus kasutajad ja seetõttu toimub suhtlemine kasutaja ja proksi vahel palju kiiremini. Tüüpilised proksid suudavad korraga teenindada sadu või isegi tuhandeid kasutajaid
  • Proksid võimaldavad päringuid filtreerida. Näiteks võib firma oma töötajatel ära keelata teatud veebisaitide või uudisgruppide külastamise

Tavakeeles tähendab proxy volitatud isikut, kes tegutseb teise isiku nimel