zombie computerzombiarvuti Internetiga ühendatud arvuti, mille üle on kontrolli haaranud kuritahtlik häkker, arvutiviirus või Trooja hobune ning mis enamasti omaniku teadmata tegeleb kuritegevusega Internetis.