CA (Certificate Authority)sertifitseerimisasutus e-äris kolmanda osapoolena esinev usaldusväärne organisatsioon või firma, mis väljastab digitaalseid sertifikaate. Viimaseis kasutatakse digitaalallkirjade ning avaliku ja privaatvõtme paaride loomiseks (vt. PKI). Sertifitseerimisasutuse roll selles protsessis on garanteerida, et sertifikaadi saaja on tõepoolest see, kellena ta esineb. Harilikult tähendab see, et sertifitseerimisasutusel on kokkulepe mõne finantsinstitutsiooniga nagu pank või krediitkaardifirma, kellelt sertifitseerimisasutus saab isiku identiteeti kinnitavat informatsiooni. Sertifitseerimisasutused kujutavad endast andmeturbe ja e-äri kriitilise tähtsusega osa, sest nad garanteerivad, et tehingu mõlemad osapooled on ka tegelikult need, kellena nad esinevad