utilityutiliit Kitsalt spetsiifilist ülesannet täitev programm, näiteks diagnostikaprogramm. Utiliidid on harilikult seotud süsteemiressursside haldusega. Operatsioonisüsteemid sisaldavad utiliite kettaajamite, printerite jt. seadmete halduseks.

Utiliidid erinevad rakendusprogrammidest peamiselt suuruse, keerukuse ja otstarbe poolest. Näit. tekstitöötlusprogramme, tabelarvutusprogramme ja andmebaasirakendusi peetakse rakendusprogrammideks, kuna need on suured programmid, mis suudavad täita mitmesuguseid funktsioone, mis pole otseselt seotud arvutiressursside haldamisega.

Utiliite installeeritakse teinekord residentprogrammidena. DOS-süsteemides kutsutakse selliseid utiliite TSR-programmideks