SMDS (Switched Multimegabit Data Services)kommuteeritav multimegabitt-andmeteenus Telefonifirmade poolt pakutav ülikiire (45 või 155 Mbit/s) kommuteeritav andmesideteenus, mis võimaldab organisatsioonidel ühendada geograafiliselt üksteisest kaugel asuvate osakondade kohtvõrke (LAN) ühtsesse laivõrku (WAN).

Enne SMDS’i ilmumist 1995.a. oli ainus võimalus seda teha privaatsete püsiühenduste abil