token ring network (1)lubaringvõrk Loahaldusprotokolli kasutav ringvõrk; milles arvutid on omavahel kaabliga ringitaoliselt ühendatud. Loaks (token) nimetatav lühike bitijada ringleb võrgus pidevalt ühes suunas ühelt tööjaamalt teisele. Võrku sõnumi saatmiseks püüab tööjaam kõigepealt kinni võrgus ringleva loa, liidab selle külge sõnumi ja saadab siis võrku. Kuna võrgus ringleb ainult üks luba, siis ei teki olukorda, kus mitu tööjaama saaks üheaegselt võrku sõnumeid saata