ASCII fileASCII fail Fail, mis koosneb ainult ASCII märkidest. Iga bait vastab ühe märgi ASCII koodile. ASCII failid on näit. programmitekstid, pakkfailid, makrod ja skriptid. ASCII failides puudub igasugune teksti vormindamine (tabeldamine, rasvane või kursiivkiri, erinevad fondid ja teksti suurused, värviline tekst jne). Tekstiredaktoritest on näit. Notepad ette nähtud spetsiaalselt ASCII failide kirjutamiseks. ASCII faile "mõistavad" kõik arvutid ühtmoodi sõltumata kasutatavast opsüsteemist ja rakendusest. Sellepärast on enamikus tekstiredaktorites, tabelarvutusprogrammides ja andmebaasides olemas võimalus eksportida andmeid ASCII failidena.

Mõisted "ASCII fail", "ASCII tekstifail", "tekstifail" ja "TXT fail" on sünonüümid