shellkest UNIX’i termin, mille all mõistetakse opsüsteemi välimist kihti ehk kasutajaliidest, mis korraldab kasutaja ja süsteemi südamiku vahelist suhtlemist. UNIX’i puhul oli esimeseks käsuprotsessoriks Bourne shell, hiljem töötati välja C shell ja Korn shell. DOS’is on käsuprotsessoriks COMMAND.COM, mis interpreteerib näit. selliseid käske nagu Dir ja Type. Oli olemas ka menüüdega kasutajaliides DOS Shell, kuid see ei muutunud kunagi populaarseks