hyperlinkhüperlink Element elektroonilises dokumendis, mis suunab kasutaja teise kohta samas või mõnes teises dokumendis. Tavaliselt tuleb selleks hüperlingil klikkida. Hüperlingiks võib olla nii tekstilõik kui mõni graafiline element.Hüperlinkidel on väga oluline roll hüpertekstisüsteemides, kaasa arvatud veebis