cell (1)lahter Tabelarvutusprogrammide (näiteks MS Excel) puhul tabeli lahter, kuhu sisestatakse mingi andmeühik. See võib olla tekst, arvväärtus või valem. Lahtrid on tabelis organiseeritud ridadeks ja veergudeks. Tabeli lahtrid sarnanevad andmebaasi väljadele. Iga lahter on harilikult määratud veeru tähega ja rea numbriga. Näiteks lahter C15 asub veerus C ja reas 15