bus (2)siin Arvutivõrkudes tähistab peakaablit, mis ühendab kõike seadmeid kohtvõrgus. Samas tähenduses kasutatakse ka sõna "magistraal"