surfsurfima, surfama Võrgus, eriti veebis ja uudisgruppides olevat teavet ilma kindla eesmärgita sirvima, lihtsalt huvipakkuvaid kohti otsima.

Termini "surf" võttis selles tähenduses esimesena kasutusele Jean Armour Polly aastal 1992