TDMA (Time Division Multiple Access)ajajaotusega hulgipöördus GSM-süsteemi võrkudes kasutatav võte võrgu läbilaskevõime suurendamiseks. Eraldab peakanalis perioodiliselt igale allkanalile oma ajaintervalle.

Aegmultipleksimine (TDM) töötab nii, et peakanal jaotatakse ajaintervallideks ja seejärel edastatakse üht ja sama kanalit mööda mitu kõnet, eraldades igaühele neist teatud ajaintervalle. Nii on võimalik ühel ja samal sagedusel tekitada mitu samaaegselt toimivat andmekanalit

Vt. ka FDMA ja CDMA