Webveeb Kogumik elektroonilisele kujule viidud tekste, nendega seotud pilte, video- ja heliklippe koos nende vahele paigutatud hüpertekstlinkidega, mis viivad teiste teksti- ja pildisõlmede juurde. See on enam kui lihtsalt üks hierarhiline struktuur, sest iga hüperteksti või graafika sõlm võib viia edasi nii alapealkirjade kui ka hoopis teiste teemade juurde, samuti tagasi sama sõlme enda juurde. See on tõeline informatsiooni mosaiik.

Veebiserverid on ainult osa Internetist ja neid tunneb ära selle järgi, et neis kasutatakse HTML märgistuskeelt. Peale veebiserverite on Internetis ka Gopher’i jm. servereid

Sama, mis WWW