cgi-binKataloog veebiserveril, kuhu on salvestatud CGI programmid. Lühend "bin" tuleb sõnast binary (e. k. binaarne). Vanasti kutsuti kõiki programme binaarseteks, sest neid kirjutati vahetult masinakeeles. Tegelikult on enamik cgi-bin kataloogides leiduvaid programme tekstifailid - skriptid, mida täidetakse kusagil mujal samas arvutis asuvate binaarsete programmide kaudu