IM (Instant Messaging)kiirsuhtlus, kiirsõnumivahetus Lihtne viis teada saada, kas vajalik inimene on parajasti Internetiga ühenduses (liinil) ja kui on, siis hakata temaga sõnumeid vahetama. Kiirsuhtlus erineb tavalisest e-postist selle poolest, et sõnumivahetus toimub silmapilkselt ja järjepideva kontakti hoidmine on hõlpsam kui e-posti sõnumite edasi-tagasi saatmine. Kiirsuhtluses kasutatakse enamasti ainult tekstisõnumeid, kuid mõni kiirsuhtlusprogramm võimaldab ka lisasid kasutada.

Vanim ja suurima liikmeskonnaga kiirsuhtlussüsteem on AOL Instant Messenger. Seda võivad kasutada kõik AOL’i süsteemiga ühinenud inimesed, kusjuures ei nõuta internetiühendus tellimist AOL’ilt. AOL Instant Messenger’i avatud koodiga konkurent on Jabber.

Et kiirsuhtlus saaks toimida, peavad mõlemad osalised olema kiirsuhtlussüsteemiga liitunud, ühel ning samal ajal liinil olema ja soovima suhelda (oma arvutil on sõnumite vastuvõtmine ka ära keelata). Kui sõnumi adressaat pole parajasti liinil või ei soovi sõnumeid saada, siis ilmub sõnumi saatja kuvarile vastav teade. Kui adressaat on valmis sõnumeid vastu võtma, siis ilmub sõnumi saabumisel kohe tema kuvarile selle kohta teade või sõnum ise (vastavalt programmile).

Kiirsuhtlus on tõesti kiire, sest isegi neil kellaaegadel, kui Internet on maksimaalselt koormatud, pole viivitus suurem ku 1 või 2 sekundit.

Kiirsõnumite funktsioon kuulub ka populaarse Skype’i juurde

Vt. ka IRC ja ICQ