electronic bill deliveryarvete esitamine elektrooniliselt Visa Interactive’i poolt välja töötatud süsteem, mis võimaldab pankadel saata tarbijatele arveid elektroonilisel kujul, kasutades nende personaalarvuteid või telefone. Edaspidi võimaldab süsteem tarbijatel teha ka saadud arvete alusel läbi pankade elektroonilisi makseid süsteemiga ühinenud organisatsioonide pangaarvetele.

Eestis pakub sarnast teenust näit. Hansapanga süsteem hanza.net, ainult et meil saavad paljud kliendid kasutada ka neid teenuseid, mis Ameerikas on alles lapsekingades (teha määratud makseid, sooritada püsikorralduse abil automaatseid makseid, teha nii siseriiklikke kui välismakseid, konverteerida valuutat jne)