electronic tax filingelektrooniline maksudeklaratsioon USA maksuameti IRS (Internal Revenue Service) teenus, mis võimaldab maksumaksjatel esitada tulumaksudeklaratsioone flopikettal või üle Interneti. 1994.a. kasutas seda teenust 11,8 miljonit ehk 11% kõigist eraisikutest maksumaksjatest. See oli 15,8% vähem, kui 1993.a., sest IRS tõhustas maksupettuste vältimiseks mõeldud turvameetmeid. Elektrooniliste tuludeklaratsioonide puhul esinevad maksupettused sundisid IRS’i kahtluse alla seadma oma esialgset eemärki, et 2001.a. esitaks 80% ameeriklastest oma tulumaksudeklaratsioonid elektroonilisel kujul.

Alates 2000.a. märtsist on ka Eestis internetipankade klientidel võimalik esitada tulumaksudeklaratsioone Interneti kaudu. 1999.a. tulude deklareerimisel kasutas seda võimalust ligi 12 000 inimest ehk ca 1% Hansapanga eraklientidest.
2002. a. eraisiku tuludeklaratsioonidest täideti Maksuameti andmetel elektrooniliselt juba 35,6%