eChecke-tšekk Maksenõue e. tšekk, mille ostja (tarbija) saadab elektrooniliselt üle võrgu müüjale (kaupmehele) ja mis saadetakse samuti üle võrgu edasi müüja pangale ning seejärel ostja pangale.

eCheck kujutab endast pabertšeki elektroonilist vastet. Kasutatakse neidsamu juriidilisi ja äriprotokolle, mis on seotud traditsiooniliste pabertšekkidega ja eCheck’i võib kasutada mistahes tehingu puhul, kus varem kasutati pabertšekke.

Elektrooniliste maksenõuete tehnoloogia töötas välja Financial Services Technology Consortium (FSTC) ning tehnoloogia aluseks on spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud Financial Services Markup Language (FSML) .

FSML rakendab elektroonilisi allkirju, kaasallkirju ja allkirjade kinnitamist (notariseerimist). eCheck kasutab ka mitmeid erinevaid tipptasemel andmeturbesüsteeme, sh. autentimist, avaliku võtme infrastruktuuri ja sertifitseerimisasutusi, et tagada iga elektroonilise tehingu terviklus.

eCheck’i teekond on järgmine: maksja kirjutab arvutil tšeki, allkirjastab selle ja saadab e-postiga üle Interneti. Makse saaja saab tšeki kätte, verifitseerib allkirjad, varustab siirmispealdisega (edasiandepealdisega), kirjutab välja hoiustamissedeli ja allkirjastab selle. Seejärel saadetakse tšekk e-postiga saajapangale hoiustamiseks. Pangatöötaja verifitseerib allkirja, krediteerib hoiuse ning teeb tasaarvelduse (kliiringu)ja tehingu lõpetamiseks saadab pealdisega tšeki väljastajapanka, kus veelkord verifitseeritakse allkirju ja debiteeritakse maksja arvelt vastav summa.

eCheck’i juures kasutatavad krüptograafilised sertifikaadid võimaldavad tšekisaajal kontrollida allkirjade õigsust. Esimeses versioonis edastatakse need sertifikaadid tegelikult koos eCheck’iga, kuid väljatöötamisel on alternatiivsed variandid, kus sertifikaadi edastamine ja võibolla ka väljastamine pole nõutav.

eCheck’i tehnoloogia võimaldab digitaalallkirju kasutada ka tervete dokumentiplokkide, mitte ainult terviklike dokumentide allkirjastamiseks. See võimaldab dokumendist eraldada selle üksikuid osi, ilma et digitaalallkirja terviklikkus saaks rikutud

Vt. lähemalt www.echeck.org