export licenseekspordilitsents Valitsusasutuse poolt välja antud luba saata antud kaup välismaisele vastuvõtjale. Näiteks USA-s on kaht liiki ekspordilitsentse – üldlitsentsid ja individuaalselt valideeritud litsentsid (IVL)