euroeuro Euroopa Liidu ühisraha, milles osalevad kõik EL liikmesriigid peale Suurbritannia, Kreeka, Taani ja Rootsi ning uute liikmesriikide