file (1)fail Bürooterminoloogias tähendab "file" toimikut, kuhu on kogutud mingid andmed. Arvutimaailmas tähendab fail samuti andmekogumit, millele nagu toimikulegi on omistatud mingi nimi ja mis on kohandatud salvestamiseks mäluseadmesse (nii nagu toimikud on kohandatud arhiivi paigutamiseks). Näiteks firma klientide fail sisaldab kirjeid iga kliendi kohta, iga kirje omakorda andmevälju (kliendi nimi, number, aadress jne.). Kui kõik kirjed sisaldavad ühesuguseid välju ja need on ühtmoodi organiseeritud, siis on lihtne failist vajalikke andmeid otsida ja nendega manipuleerida. Andmebaaside kasutuselevõtuga on sellise andmeid tabeli kujul organiseeriva faili mõiste muutunud mõnevõrra vähem oluliseks.

Suurarvutisüsteemides kasutatakse faili asemel andmehulga (data set) mõistet. Andmehulk tähendab üldjoontes sama, mis fail, kuid selle termini kasutamine rõhutab, et andmed on organiseeritud teatud kindlale andmepöördusmeetodile sobival viisil.

Failid paigutatakse kaustadesse ja kataloogidesse