GUI (Graphic User Interface)



graafiline kasutajaliides Arvuti graafikakuvamise võimalusi kasutav tarkvaraliides, mis teeb programmide kasutamise lihtsamaks. Täiuslik graafiline kasutajaliides vabastaks kasutaja täielikult vajadusest õppida programmeerimiskeeli. Siiski eelistavad paljud programmeerijad kasutada käskudel põhinevaid tekstiliideseid, eriti kui need juba selged on. Graafilised kasutajaliidesed on näiteks Microsoft Windows ja Apple Macintosh. Graafiline kasutajaliides sisaldab järgmisi komponente: kuvaril liikuv viit e. kursor, osutusseade (tavaliselt hiir), ikoonid, aknad ja menüüd

Vt. ka CLI