resource allocation



ressursijaotus Arvuti või arvutisüsteemi ressursside jaotus kasutajate vahel