LCD (Liquid Crystal Display)vedelkristallkuvar Lame ja õhuke kuvar, mida kasutatakse elektronkäekellade, kalkulaatorite, mobiiltelefonide ning süle- ja pihuarvutite ja paljude muude miniatuursete seadmete, viimasel ajal ka personaalarvutite ja telerite juures, sest vedelkristallkuvarid on märksa kergemad ja vajavad palju vähem toitevõimsust kui traditsioonilised katoodkiiretoruga kuvarid. Seetõttu on need süle- ja pihuarvutites ning muudes kantavates seadmetes olnud kasutusel algusest peale.

Vedelkristallid on pikad molekulid, mis elektrivälja rakendamisel kas keerduvad spiraali või keerdub esialgne spiraal lahti. Vedelkristallirakkude kihti läbiva valguse polarisatsioonitasand pöördub vastavalt sellele, kuidas on orienteeritud antud piksli molekulide spiraal. Pärast vedelkristallikihi läbimist läbib valgus filtri, mis sõltuvalt polarisatsioonitasandi suunast kas laseb valgust läbi või ei lase. Nii on võimalik elektriväljaga juhtida iga piksli heledust ja värvilise vedelkristallkuvari puhul ka piksli värvust.