MAP (2) (Mobile Access Protocol)



Võrkudevaheline sideprotokoll GSM süsteemide ühendamiseks