EJB (Enterprise JavaBeans)ettevõtte JavaBeans Java rakendusliides firmalt Sun Microsysetms, mis defineerib mitmeastmeliste klient/serversüsteemide komponentarhitektuuri.

EJB süsteemid võimaldavad tarkvaraarendajatel keskenduda mudeli tegelikule äriarhitektuurile, selmet muretseda kõigi osade kirjutamiseks vajaliku tohutu suure programmerimismahu ja osade ühendamiseks vajalike koodide pärast. See jäetakse EJB serveri loojate mureks. Tarkvaraarendajatel pole vaja teha muud, kui projekteerida või osta vajalikud EJB komponendid ja panna need serverissse.

Kuna EJB süsteemid on kirjutatud Java keeles, siis on nad platvormist sõltumatud. Nad on objektorienteeritud, seega saab neid integreerida olemasolevatesse süsteemidesse vähese ümberkompileerimise ja konfigureerimisega või hoopis ilma selleta