ECMA (European Computer Manufacturers’ Association)Euroopa Arvutitootjate Liit ECMA on 1961.a. asutatud rahvusvahline tööstusettevõtete ühendus, mis on võtnud endale ülesandeks info- ja sidesüsteemide standardiseerimise

Vt. ka http://www.ecma-international.org/